De Bron - Nieuw-Amsterdam

De Bron

Ganzenroer 2
7833 GH
Nieuw Amsterdam

www.cbs-debron.nl

Aanwezig op:
Dinsdagmiddag en donderdagochtend

NIEUW-AMSTERDAM

De school waar je veel leert!

  • Christelijke normen en waarden.
  • Rekenen, taal, lezen en zoveel meer.
  • Respect, veiligheid en jezelf mogen zijn.
  • Vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie zijn belangrijke Daltonpijlers binnen ons onderwijs. 

Samen met Duimelot (kinderopvang 0-4 jarigen + bso), een locatie van KONN en Voorschool De Bron, een locatie van Stichting Peuterwerk, vormt CBS De Bron Kindcentrum De Bron.

Voorschool De Bron is kleinschalig, werkt goed samen met de school en heeft vaste medewerkers.

In samenwerking met de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool zorgt Voorschool De Bron voor een goede doorgaande lijn. Doordat ze onderdeel zijn van het Kindcentrum is de overstap naar de basisschool voor de peuters erg klein.

Kinderopvang Noord Nederland (KONN) valt, evenals Stichting Peuterwerk, onder de Tintengroep. Ze hebben daardoor korte lijnen met het welzijnswerk in de  regio en maken gebruik van elkaars expertise.

Er is een fijne samenwerking tussen CBS De Bron, Voorschool De Bron, BSO Duimelot en Logopediepraktijk Talk2b.

Ook kinderen van Voorschool De Bron en BSO Duimelot gaan naar logopedie als ze hier aanwezig zijn.

Elke dinsdagmiddag en donderdagochtend ben ik aanwezig op Kindcentrum De Bron voor logopedisch onderzoek/logopedische behandeling.

AFSPRAAK MAKEN?