Home

LOGOPEDIE

De term logopedie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Logos: woord
Paedin: opleiding 

Opleiden in het woord.
Ook wel vaak spraaklerares of praatjuf genoemd.

• Adem/stem, vloeiendheid van het spreken
• Spraak, mondmotoriek, mondgedrag
• Taal: taalbegrip en taalproductie

AKOEPEDIE

De term akoepedie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Akoein: luisteren
Paedin: opleiding

Opleiden in het luisteren.
Akoepedie is begeleiding bij gehoorproblemen:

• Articulatieproblemen
• Stemproblemen
• Nonverbale communicatie (Liplezen spraakafzien)
• Begeleiding bij revalidatie na een CI-traject

DYSLEXIE

De term dyslexie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Dys: beperkt
Lexis: woord 

Het beperkte woord. Definitie dyslexie 

• Beginnende geletterdheid
• Technisch/begrijpend lezen/spelling
• Advies en begeleiding bij het inzetten van ICT (hulpmiddelen bij dyslexie)

LOCATIES

De Bron

Nieuw Amsterdam

PMC

Dalen

De Wegwijzer

Tweede Exloërmond