Home

LOGOPEDIE

De term logopedie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Logos: woord
Paedin: opleiding 

Opleiden in het woord.
Ook wel vaak spraaklerares of praatjuf genoemd.

• Adem/stem, vloeiendheid van het spreken
• Spraak, mondmotoriek, mondgedrag
• Taal: taalbegrip en taalproductie

AKOEPEDIE

De term akoepedie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Akoein: luisteren
Paedin: opleiding

Opleiden in het luisteren.
Akoepedie is begeleiding bij gehoorproblemen:

• Articulatieproblemen
• Stemproblemen
• Nonverbale communicatie (Liplezen spraakafzien)
• Begeleiding bij revalidatie na een CI-traject

DYSLEXIE

De term dyslexie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Dys: beperkt
Lexis: woord 

Het beperkte woord. Definitie dyslexie 

• Beginnende geletterdheid
• Technisch/begrijpend lezen/spelling
• Advies en begeleiding bij het inzetten van ICT (hulpmiddelen bij dyslexie)

LOCATIES

Dalen

Paramedisch Centrum Dalen staat in het centrum van het dorp. Bereikbaar voor iedereen. De identiteit is die van een dorpspraktijk, waar in die gemoedelijke sfeer professioneel en volgens vaste regels zorg  wordt verleend. In het Paramedisch Centrum Dalen kunt u terecht voor fysiotherapie, osteopathie, logopedie, ergotherapie  en podotherapie.

Er is veel overleg met de andere disciplines over cliënten die we samen zien en we winnen elkaars advies in en maken gebruik van elkaars expertise.

Elke woensdagmiddag ben ik in Paramedisch Centrum Dalen aanwezig voor logopedisch onderzoek/logopedische behandeling.