Akoepedie

AKOEPEDIE

Gehoor/Auditieve Waarneming

• Met moeite iemand anders kunnen verstaan
• Het mondbeeld van een ander nodig hebben om die te verstaan (liplezen)
• Het niet op gang komen van de spraak/ taalontwikkeling bij jonge kinderen
• Slechte luisterhouding
• Moeite met de auditieve vaardigheden/ leesvoorwaarden: rijmen, auditieve discriminatie, auditieve analyse en synthese, auditief geheugen
• Spraakafzientrainingen i.s.m. slechthorendenvereniging GGMD.

AFSPRAAK MAKEN?