Dyslexie

DYSLEXIE

Lezen/Spelling

• Moeite met klank-tekenkoppeling
• Moeite met leestempo, technisch lezen/ hardop lezen en begrijpend lezen
• Moeite met automatiseren van spellingregels, spellingfouten maken
• Moeite met opbouw en uitspraak meerlettergrepige woorden
• Dyslexie/inzetten ICT-hulpmiddel bij dyslexie

Taken van de logopedist bij lees/spellingsproblemen

Signaleren van problemen
• Trainen van de lees- en spellingvaardigheid
• Gebruikte methodieken: Ralfilezen, Nieuwsbegrip en Kidsweek, spellingkaartjes Braams, KWeCmethodiek met gekleurde blokjes, in de klas gebruikte lees- en spellingmethode
• Adviseren en begeleiden van leerkrachten en ouders/kinderen bij het inzetten van het ICThulpmiddel bij dyslexie (dyslexie-ICT-coach, gecertificeerd bij Lexima)

AFSPRAAK MAKEN?