Missie & Visie

MISSIE & VISIE
 • Maatwerk, afgestemd op u/jou
 • Vroegtijdig starten
 • Kortdurend als dit kan
 • Praktisch toepasbaar

De logopedist:

Ik ben Geeske Bouwknegt, logopedist, dyslexiespecialist en dyslexie-ICT-coach.

Hieronder de feiten op een rijtje:

 • In 1994 diploma Logopedist/Akoepedist behaald bij Chr. Hogeschool Windesheim Zwolle
 • Vanaf 1994 aangesloten bij de Kwaliteitskring Logopedie Hoogeveen
 • Vanaf november 2013 aangesloten bij de kwaliteitskring dyslexie Lexielogo’s
 • Aangesloten bij Leerkring Dyslexie-ICT-coach voor behandelaars van Lexima
 • Registratie Kwaliteitsregister Paramedici
 • Registratie Dyslexieregister NVLF
 • Lid van beroepsvereniging NVLF

Talk2b heeft als doel begeleiding te bieden afgestemd op u/jou. Er wordt zorgvuldig, volledig, maar zo snel mogelijk in kaart gebracht welke hulpvraag  er precies is. De hulpvraag ligt altijd op het gebied van communicatie.

 • Via een klanttevredenheidsonderzoek willen we nog beter het onderzoek en de behandeling afstemmen op de cliënt.
 • Wij zullen ons altijd openstellen voor nieuwe inzichten op het gebied van samenwerking.
 • Wij zien samenwerking als bundeling van kennis en vergroting van de expertise en het zorgaanbod aan cliënten.
 • Wij hebben als doel de bekendheid van het gebruik van dyslexie-ICT-hulpmiddelen te vergroten door middel van voorlichting en coaching.
 • Talk2b is flexibel en innovatief. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van zorgverlening in het onderwijs en de gezondheidszorg en spelen hier zo goed mogelijk op in.

Naam Talk2b:

2b, to be= om te zijn, om je te kunnen redden in de maatschappij heb je een goede spreekvaardigheid nodig

Problemen in de communicatie kunnen in onze gehele levensloop voorkomen. Talk2b biedt daarom begeleiding aan het jonge kind (0-4 jaar), kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar), jongeren op het Voortgezet Onderwijs (12-ongeveer 18 jaar), jongeren in het vervolgonderwijs, volwassenen en ouderen.

Ik heb vooral ervaring met:

 • Kinderen in de basisschoolleeftijd
 • Jongeren op het Voortgezet Onderwijs

Gespecialiseerd in:

 • Lees- en spellingproblemen en dyslexie
 • Inzetten van ICT-hulpmiddelen bij lees- en spellingproblemen en dyslexie
 • Begeleiding van jongeren op het Voortgezet Onderwijs
 • Begeleiding van slechthorende en dove volwassenen en ouderen bij het inzetten van spraakafzien (door middel van een post-HBO cursus Spraakafzien bij slechthorendenvereniging GGMD, ze werkt met het door deze vereniging ontwikkelde Werkboek Spraakafzien)

Gemeente Meppel, screening, advies en behandeling

Gemeente Assen, screening, advies en behandeling

Gemeente Tynaarlo, screening en advies

Chr. School SBO- en SVO-LOM/MLK, Assen, screening, onderzoek, advies en behandeling

Chr. Scholengemeenschap, Assen, locatie LWOO/VMBO, Ondersteuningsteam, screening, onderzoek, advies en begeleiding

Chr. Scholengemeenschap, Assen, locatie HAVO/VWO/TTO, Ondersteuningsteam, screening, onderzoek, advies en begeleiding

Allround Logopediepraktijk, Emmen, onderzoek, advies en behandeling

Gespecialiseerde Logopediepraktijk taal, lezen en spelling, Zwolle, onderzoek, advies en behandeling

Gestart met Logopediepraktijk Talk2b in 2015, hier vindt ook onderzoek, advies en behandeling plaats

“Vaardigheidstraining Kurzweil”  Lexima, 2x, februari 2010, tweede x opfrissen februari 2015

Verdiepingscursus “Spellingproblemen? En dan?”,  juni 2013, KWeC

Cursus “Pubers, dyslexie en Social Media”,  oktober 2013, KWeC

“Training spraakafzien bij slechthorenden en plots- en laatdoven”, april 2015,  GGMD

“Dyslexie-ICT-coach voor behandelaars”, jaarlijks,  Lexima

“Meer plezier in je werk met een persoonlijk ondernemingsplan”, juni 2016,  NVLF

“Psycho-educatie Dyslexie (Jesse heeft dyslesie)”, oktober 2016, Esther Molema, KWeC

“Oor- en oogproblematiek bij ouderen”, maart 2017,  GGMD

“Gehoorverlies en (hoor)hulpmiddelen”, april 2017,  GGMD

“Startersdag PPN”,  juni 2017 (Paramedisch Platform Nederland)

“Trainingsdag Communicatie- en Dyslexiehulpmiddelen”, november 2017, Project COM van Hogeschool Zuyd en EIZT,

Stagebegeleidersbijeenkomsten Opleidingen Logopedie Zwolle en Groningen

“Nationale Dyslexie Conferentie” 2018 en 2019, Lexima

“Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens Hodson en Paden “, december 2018, Maatschap Burger & Scheffer

“Vaardigheidstraining Read & Write”, januari 2019,  Lexima

Stagiaires

Logopediepraktijk Talk2b begeleidt regelmatig stagiaires van de Opleidingen Logopedie uit Groningen en Zwolle. Zo dragen we bij aan het opleiden/de ontwikkeling van een nieuwe beroepsbeoefenaar. Door middel van stagebegeleidersbijeenkomsten worden we op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen hier de stagebegeleiding en onze werkzaamheden in de Logopediepraktijk zo goed mogelijk op afstemmen.

 • Lees- en spellingproblemen en dyslexie
 • Inzetten van ICT-hulpmiddelen bij lees- en spellingproblemen en dyslexie
 • Begeleiding van jongeren op het Voortgezet Onderwijs
 • Begeleiding van slechthorende en dove volwassenen en ouderen bij het inzetten van spraakafzien (door middel van een post-HBO cursus Spraakafzien bij slechthorendenvereniging GGMD, ze werkt met het door deze vereniging ontwikkelde Werkboek Spraakafzien)

Locaties Talk2b Logopedie Akoepedie Dyslexie

Talk2b Logopedie Akoepedie Dyslexie biedt maatwerk. Voor de ene cliënt is het geschikter de logopedische begeleiding plaats te laten vinden op het eigen kindcentrum, voor de andere cliënt is het paramedisch centrum een geschiktere plaats om te oefenen. In ieder geval zal er altijd (als u hiermee instemt) overleg zijn met andere disciplines/begeleiders over de  beste aanpak en samenwerking voor uw situatie.

Talk2b is ook in de schoolvakanties open, ook dan is het mogelijk een afspraak te maken.

Contactgegevens Talk2b Logopedie Akoepedie Dyslexie

Talk2b Logopedie Akoepedie Dyslexie

Jos van Aalderenlaan 327908 HD Hoogeveen
0528-353071 of 06-53815892
geeske@talk2b.nl

Locatie Dalen
PMC Paramedisch Centrum Dalen
Hoofdstraat 33
7751 GA Dalen

Locatie Tweede Exloërmond
Christelijk Kindcentrum De Wegwijzer
Harm Tiesingstraat 74
9571 AZ Tweede Exloërmond

Locatie Nieuw-Amsterdam
Kindcentrum De Bron
Ganzenroer 2
7833 GH Nieuw-Amsterdam